USLUGE
NA LICU MJESTA

Naše usluge isporučujemo NA LICU MJESTA. Pogotovo u početnoj On-Boarding fazi to može biti od koristi za bržu integraciju u timu i u IT infrastrukturi naših klijenata. 

S klimom u fokusu, nastojimo putovanja učiniti što učinkovitijima. Naš je cilj, svesti i naš ugljični otisak i troškove za naše klijente na što je moguće manju razinu. 

U tom smislu nudimo mješovitu kalkulaciju tarifa NA LICU MJESTA i NA DALJINU. 

Obratite nam se za individualnu ponudu. 

PONUDA
USLUGE NA LICU MJESTA 

Podržavamo: 

 • Dnevne zadatke SAP BASIS, kao što su STMS, pozadinska obrada, analiza ispisa i procjena sistemskog dnevnika 
 • Kopije sustava i kopije mandanata 
 • Upute snimanja 
 • Spool menadžment i menadžment printera 
 • Konfiguraciju sučelja PO / SEEBURGER / HR 
 • Nadzor & izvješćivanje 
 • Pakete podrške i poboljšanja od planiranja do implementacije 
 • AWS i SAP HEC Cloud administraciju 
 • DB i OS administraciju 

Nudimo: 

 • SAP Solution Manager instaliran i aktualiziran u paketima S - M - L 
 • Uključeno dimenzioniranje 
 • Uključenu osnovnu konfiguraciju 
 • Uključenu infrastrukturu CA Wily Introscope, SLD konfiguraciju 
 • Uključeno postavljanje Baze 

Što nije uključeno u ekspresnu instalaciju: 

 • Upravljano postavljanje sustava 
 • Funkcionalni scenariji ALM-a 
 • Focused Build & Insights 

Naše Espresso radionice su kratke i jasne, koncipirane za trajanje od 2 do 4 sata. Upoznajte s nama funkcije SAP Solution Managera i identificirajte potencijal korištenja za Vaše SAP okruženje sustava. 

Pružamo empirijske vrijednosti i brzo znanje za: 

 • SAP Solution Managera – pogon i održavanje 
 • Upravljano postavljanje sustava 
 • Pogon SAP sustava 
 • Koordinaciju SAP procesa i dokumentaciju rješenja 
 • SAP ITSM 
 • SAP Change Control 
 • SAP Focused Build & Insights 
 • SAP Custom Code Management 
 • SAP Test Suite 

Kao stručnjaci za SAP Basis i SAP Solution Managera s više od 20 godina iskustva, znamo gdje i kako SAP Solution Manager može podržati Vašu SAP Basis kao vrijedan alat. 

Implementiramo: 

 • Zadatke sustava SAP Basis 
 • IT kalendar promjena 
 • Nadzor sustava i upozoravanje 
 • EWA izvješćivanje 
 • Root Cause Analysis 
 • Upravljanje iznimkama 
 • Praćenje korisničkog iskustva 
 • Praćenje poslova 
 • Praćenje integracije 

Podrška za Vaš prijelaz na SAP HANA In-Memory tehnologiju. Dokumentacija rješenja kao i Branch koncept SAP-a podržavaju pripremu, implementaciju, a poslije i rad Vašeg SAP rješenja. 

Pripremamo Vaše sustave: 

 • Setup Custom Code Management 
 • Implementacija kokpita za stavljanje izvan pogona za Custom Code Management
 •  
 • Generiranje knjižnica za dokumentaciju rješenja 
 • Dokumentiranje poslovnih procesa 
 • Uspostava Branch koncepta 

Pripremamo Vaše specijalizirane odjele za prijelaz: 

 • Uporaba Test Managementa sa ili bez Focused Builda  
 • Uvoz SAP Best Practise Contenta 
 • Koncept dokumentacije/verzije 

Osiguravamo stabilan pogon u fazi hiper-njege i izvan nje: 

 • Aplikacija HANA, OS Monitoring  
 • Business Process Management & Monitoring 
 • SAP Service Delivery 
 • ITSM integracija 
 • Change Control integracija – Transport-Management HANA / ABAP 

Upravljajte zahtjevima i razvojem softvera u velikim, agilnim inovacijskim projektima. Focused Build za SAP Solution Managera isporučuje prave, unaprijed konfigurirane alate, od zahtjeva do stavljanja na raspolaganje. 

Prava korištenja za SAP Solution Manager uključuju SAP Focused Build i Insights – bez dodatnih troškova i bez ograničenja korisnika ili korištenja. 

Implementiramo Focused Build Add-On: 

 • Instalacija 
 • Ubacivanje master bilješki, uključujući tehnička prerađivanja 
 • Prenošenje znanja i iskustva 

Razumijemo upravljanje Vašim poslovnim procesima pomoću SAP Solution Managera. 
Naš pristup uključuje sljedeće teme: 

 • Radionica za specifikaciju zahtjeva za okruženje rješenja 
 • Konfiguracija okruženja rješenja 
 • Zajedničko definiranje Branch koncepta 
 • Importiranje Best Practise Contenta 
 • Osnovna konfiguracija infrastrukture Process Management, Embedded Search HANA / TREX 
 • BPMN 2.0 radionica od notacije do SOLDOC-a 
 • SOLDOC ponude praktičnog treniranja 
 • SOLDOC koncept autorizacije 
 • SOLDOC upravljanje Lifecycle Managementa u Branches 

Application Lifecycle Management u SOLMAN-u kroz cijeli životni ciklus aplikacije nudi procese, alate, najbolje prakses i usluge za upravljanje SAP i ne SAP rješenjima.

Podržavamo sve faze životnog ciklusa aplikacije:

 • Zahtjevi – Upoznajte prave alate za prikupljanje poslovnih zahtjeva, koji se odnose na nove ili promijenjene poslovne procese 
 • Dizajn – Zajedno smišljamo alate za specificiranje zahtjeva 
 • Build & Test – Koncipiramo promjene i provjeravamo, odgovaraju li zahtjevima 
 • Deploy – Implementiranje promjena, testiranje i pripremanje za dnevni pogon 
 • Pogon – Pružanje usluga potrebnih za tekući pogon 
 • Optimizacija – Analizirajte ispunjenje nivoa usluge i provedite sve akcije potrebne za poboljšanje rezultata 

SAP ima dugu tradiciju podrške korisnicima u ispunjavanju ovih zadataka. Kao dio angažmana podrške, SAP pruža alate, metodologije i najbolje prakse, koji pomažu u postizanju bržeg izlaska na tržište, izbjegavanju prekida poslovanja, povećanju učinkovitosti IT pogona i stvaranju transparentnosti u cijelom IT okruženju. 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Bernt-Henri Luennemann

Telefon: +49 (0) 441 920 500-11
E-pošta: b.luennemann@isoneco.com